NEDEN TEKNOPARK?

Teknoparkların çekiciliği kuşkusuz çeşitli avantajlarda yatıyor. Teknoparkları cazip kılan ve girişimcileri bu bölgelere yönlendiren nedenlerin başında aşağıdaki teşvikler geliyor.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Teknoparktaki yazılım ve ARGE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.

Teknoparkta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Teknoparkın kuruluş tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna edilmiş durumda.

Vergi İndirimi Teknoparklardaki firmalara makbuz karşılığı destekleyici olarak yapılan bağış ve yardımlar çeşitli vergi indirimlerine tabi tutuluyor.